Vismarkt 6, 2260 Westerlo (kantoor)

Erkend vastgoedmakelaar (België)
BIV 514397
BTW BE 0785.485.709

BA en borgstelling via NV AXA (Polisnummer 730.390.160 )

Openingsuren: elke weekdag van 09u00-18u00
zaterdag en zondag op afspraak

Huyskens Vastgoed & Advies gebruikt cookies om jouw website ervaring te verbeteren. Meer info
* door enkel essentiële cookies te accepteren werkt onze website mogelijks niet optimaal.
←   Diensten

Stedenbouwkundige inlichtingen

Bij de verkoop moet de kandidaat-koper worden ingelicht omtrent de stedenbouwkundige informatie die betrekking heeft op het onroerend goed dat te koop wordt aangeboden. Een aantal stedenbouwkundige inlichtingen moeten zowel in de overeenkomst, als in de publiciteit worden vermeld.

Voor het bekomen van de stedenbouwkundige inlichten moet u zich wenden tot de dienst stedenbouw van de gemeente waarin je pand gelegen is. Beslist u samen te werken met Huyskens Vastgoed, dan zullen wij deze aanvraag voor u in orde brengen.

Huyskens vastgoed zorgt ook voor een eventuele opname in het vergunningenregister.

Stedenbouwkundige inlichtingen: What’s in a name?

Aangezien onze ruimte schaars is, is het van groot belang dat we er evenwichtig en respectvol mee omgaan. Daarom mogen we bijvoorbeeld niet overal zomaar bouwen en verbouwen zonder voorafgaande vergunning. Om te controleren of een pand geen inbreuk heeft begaan op de geldende stedenbouwkundige verplichtingen is het belangrijk om de stedenbouwkundige inlichtingen na te kijken. Koop je bijvoorbeeld een woning met een onvergund tuinhuis, dan loop je de kans dat je dit tuinhuis moet afbreken.

Onder de koepel stedenbouwkundige inlichtingen rekenen we alle informatie die betrekking heeft op de gewestelijke, provinciale of gemeentelijke voorschriften die van toepassing zijn op het perceel. Hun voornaamste doel is na te gaan welke vergunning er voor het goed zijn uitgereikt, of er geen bouwovertredingen bekend zijn, of het pand al dan niet beschermd is, enz.

Maar opgepast, stedenbouwkundige inlichtingen zijn louter informatief, ze hebben dus niet dezelfde waarde als een stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning

Nut en belang van de stedenbouwkundige inlichtingen

Waarom zijn deze stedenbouwkundige inlichtingen van belang? Bij de verkoop moet de kandidaat-koper worden ingelicht omtrent de stedenbouwkundige informatie die betrekking heeft op het onroerend goed dat te koop wordt aangeboden. Een aantal stedenbouwkundige inlichtingen moeten zowel in de overeenkomst, als in de publiciteit worden vermeld. Afhankelijk of een gemeente al dan niet beschikt over een plannen – en vergunningenregister, zijn de vermeldingen die moeten opgenomen worden oa. de volgende:

Is er een stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning voor stedenbouwkundig handelingen voor het pand uitgereikt?is er een dagvaarding uitgebracht? zijn er herstelmaatregelen van kracht?wat is de meest recente stedenbouwkundige bestemming?bestaat er een voorkooprecht in het kader van een RUP?wat zijn de lasten/voorwaarden van een eventuele verkavelingsvergunning/omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden?is er een as-built attest voorhanden?

Waar kan je deze stedenbouwkundige inlichtingen opvragen?

Voor het bekomen van de stedenbouwkundige inlichten moet u zich wenden tot de dienst stedenbouw van de gemeente waarin je pand gelegen is.

Wat als uit de stedenbouwkundige inlichtingen blijkt dat er een overtreding op het pand rust?

Afhankelijk van het soort overtreding en de ligging van het onroerend goed, kan deze overtreding via een administratieve procedure geregulariseerd worden. Verkoper en koper maken hieromtrent best goede afspraken, waarbij onze makelaars bijstand kunnen bieden.

Heb je verder nog vragen omtrent de stedenbouwkundige inlichtingen?

←   Diensten